درباره ما

 معرفی

شرکت بهرسان داده نوین با هدف ارائه خدمات در حوزه مخابرات و فناوری های پیشرفته شبکه زیرساخت تاسیس شده و در این راستا و در جهت تامین لوازم مخابراتی و اجرایی طرحهای ارتباطی بالاخص شبکه فیبر نوری و با استفاده از کارشناسان متخصص و کارآمد تاسیس گردیده است.

لذا آماده ارائه خدمات جهت پروژه های سازمانی و خصوصی است.

چشم انداز

abutus2