پسیو

2019-11-29

کابل فیبر نوری

این کابل ها در انواع مختلف Single Mode و Multi-mode جهت مصارف Indoor  و Outdoor مورد استفاده قرار می گیردکه در این مقاله قصد توضیح اجزای آنها را […]
2019-11-29

مفصل فیبر نوری

مفصل فیبر نوری وسیله ای می باشد که در نصب و اجرای فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در مکان فیوژن دو فیبر […]
2019-11-29

آداپتور فیبرنوری

آداپتورها ابزارهای کوچکی میباشندکه اغلب به جهت اتصال دادن کابلهای فیبرنوری استفاده می شود. گاهی آدابتورهای فیبرنوری را با نام کوپلر نیز میخوانند. آدابتورهای فیبرنوری به […]
2019-11-29

پیگتیل فیبر نوری

فیبر نوری در حالت عادی امکان اتصال به تجهیزات ارتباطی را ندارد و مانند سیم لخت می باشد. برای اینکه امکان اتصال فیبر به ادوات و […]
2019-11-29

پچ کورد فیبر نوری

برای ارتباط بین پچ پنل یا باکس فیبر نوری و تجهیزات ارتباطی نیاز به کابل می باشد. این کابل پچ کورد فیبر نوری نام دارد. پچ […]
2019-11-29

OTB

باکس های  FAT(Fiber Access Terminal) و یا FDB(Fiber distrbute Box) و یا OTB(Optical Terminal Box) جعبه های از نوع ABS  هستند که در شبکه های ODN(Optical […]
2019-11-29

(ODC (Optical Distribution Cabinet

کابینت توزیع فیبر نوری یا ODC ، کابینتی است که در آن امکان اتصال، توزیع، ذخیره سازی و مدیریت کابل های فیبر نوری وجود داشته و […]
2019-11-29

اسپلیتر فیبر نوری

اسپلیتر فیبر نوری اسپلیتر فیبر نوری ، از مهمترین تجهیزات پسیو مورد استفاده در شبکه‌های فیبر نوری هستند. اسپلیترهای فیبر نوری صرفاً در لایه فیزیکی به […]